Blog: december 2020

In Gent valt altijd iets te beleven !
Kristel Vereecken

Kristel Vereecken - Digital Talk: het Lam Gods. Menselijk.Goddelijk.Geniaal. Een veilige, hartverwarmende onderdompeling in 's werelds meesterwerk